PG Venlo

Klein team dat de tijd neemt

Het PG team is een kleine groep verzorgende IG en verpleegkundige die zich speciaal toegelegd hebben op de dementie. Zij nemen de tijd om de cliënt en zijn naasten beter te leren kennen en zorg, structuur en veiligheid te bieden. Zij stellen de cliënt en zijn omgeving centraal. Samen met de cliënt en zijn naaste onderzoeken ze wat er nodig is qua zorg.

Ze houden daarbij ook rekening met verandering in de toekomst. Veiligheid en het voorkomen van overbelasting van de mantelzorger zijn daarbij aandachtpunten. Het team richt zich op zelfstandig wonende ouderen bij wie een psycho—geriatrische aandoening is vastgesteld.  Samenwerking met andere hulpverleners die betrokken zijn bij de cliënt is een belangrijk onderdeel bij de zorg. 

Zorg in de breedste zin van het woord

Doel van het PG team is een veilige, leefbare situatie creëren waar cliënten met dementie en hun naasten zich prettig bij voelen. Uitgangspunt is dat de cliënt zo goed en zo lang mogelijk zijn leven thuis kan leven op een manier die bij hem of haar past.

Het PG team wil dat mogelijk maken door het bieden van uitgebreide en flexibele zorg aan thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Het gaat om de zorg in de brede zin van het woord: hulp bij persoonlijke verzorging, psychogeriatrische en verpleegkundige zorg, maar ook de extra ondersteuning die in dit soort situaties vaak nodig is.

Dus bijvoorbeeld niet alleen hulp bij het douchen, aankleden of het innemen van medicijnen, maar ook meedenken over de boodschappen, maaltijden, veiligheid in huis of een zinvolle dagbesteding. 

Wilt u meer weten over Buurtzorg PG Venlo, neem dan contact met ons op.
maagdenbergweg 27 06 - 12199866
5915 CP Venlo pgvenlo@buurtzorgnederland.com